GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. | O nás | Press & media

GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Konzultace

Press & media

Money S5: reference a případová studie

 

Branžová reference na informační systém

 • Zdroj: http://www.money.cz/branzova-reseni/ucetni-spolecnost/
 • Úplná citace:
  ---
  GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.
  „Implementace systému Money S5 naplnila veškeré naše požadavky na nový systém. Konkrétně se podařilo výrazně zvýšit rychlost vkládání dokladů, zpracování a tisk účetních sestav, a to i za plného zatížení systému při přístupu všech uživatelů. Oceňuji rovněž celkovou uživatelskou přívětivost a přehlednost Money S5, díky kterým se podařilo přejít na nový systém velmi rychle a s minimálními nároky na zaškolení obsluhy.“ (Ing. Tomáš Tehlár, ředitel společnosti)
  ---

 

Účetní centrála – absolutní vítěz soutěže IT Produkt roku 2011 v kategorii informačních systémů

 • Produkt zveřejněn na http://www.money.cz/money-s3/ucetni-centrala/
 • Tisková zpráva s Tvým vyjádřením zde:  http://www.money.cz/tiskove-zpravy/money-s3-zvitezilo-ve-finale-souteze-it-produkt-roku-2010/
 • Úplná citace z tiskové zprávy:
  ---
  Výrazné usnadnění práce popisuje Ing. Tomáš Tehlár, ředitel společnosti GT-účetnictví: "Modul Účetní centrála pro nás znamenal mnohonásobné zrychlení celé práce. Ne všichni naši klienti mohli či chtěli používat naše terminálové servery, a my tak jejich doklady museli zpravidla převádět ručně. To, co jsme přepisovali několik hodin či dní, dnes proletí internetem během pár minut. Výrazně vyšší komfort ocenili i naši zákazníci - nemusejí nám složitě vozit stohy papírových dokladů nebo doručovat data na flash-disku a pak čekat na jejich zpracování, aby mohli opět začít pořizovat prvotní doklady."
  ---

 

Aktivní saldo

 • Produkt zveřejněn zde: http://www.money.cz/money-s3/aktivni-saldo/
 • Úplně citace referenčního uživatele:
  ---
  Praktické zkušenosti s aktivním saldem
  „Aktivní saldo, nový modul účeního programu Money S3, naplnil moji představu o moderním a pokrokovém účetnictví, které šetří čas i nervy svým uživatelům. Základní ekonomická operace zjišťování salda, tedy stavu závazků, pohledávek a jejich uhrazení, zabírala až příliš mnoho času i proto, že naše společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., zpracovává poměrně rozsáhlou agendu s množstvím účtů a obchodních partnerů. Celý proces vypadal dříve tak, že jsem si vytiskl sestavu Salda, která automaticky spárovala k sobě patřící položky a pořídila výsledný Stav konta dané společnosti. Už samotný tisk několika desítek stránek nebyl příjemný, pak navíc následovalo ruční přepisování, oprava nesprávně zadaných variabilních symbolů, škrtání tužkou a další zdlouhavé opravy. Poté bylo nutné vše zadat zpět do systému... A postup opakovat stále dokola až do doby, než byla sestava konečně v pořádku. Obyčejné saldo sice šetří práci, ale je velmi náročné na čas a pečlivost, každá nepozornost oddálí výsledek minimálně o jeden tisk Salda navíc.“
  „Aktivní saldo oproti tomu funguje on-line v reálném čase. Na monitoru počítače průběžně vidím spárované symboly a účty a procházím je jako běžný seznam. Jakmile objevím chybu, ihned ji mohu opravit v zaúčtování nebo přímo na konkrétním dokladu, včetně možnosti měnit úhrady dokladu - Money S3 automaticky tyto změny promítne do seznamu Aktivního salda. Představa, že bych i dnes měl nadále pracovat pouze se standardním modulem Salda, mi už připadá naprosto nereálná.“
  „Aktivní saldo mi navíc umožňuje získávat analytické informace z více účetních let najednou, aniž bych se musel přepínat mezi jednotlivými roky příslušné agendy (typicky například ziskovost zakázek přes více účetních roků a možnost členění podle datových intervalů - týden, měsíc, kvartál apod.). Tyto analytické informace lze získávat pro libovolnou kombinaci následujících proměnných účetního deníku: účet, IČ, párovací symbol, datum, středisko, zakázka a činnost.“
  „Osobně si myslím, že Aktivní saldo tak šetří čas nejen účetním, ale může být velmi dobrým nástrojem i pro manažery a obchodní ředitele. Samozřejmostí jsou tiskové výstupy a možnosti exportu do formátu Excel pro případné další zpracování uživatelem. Zmiňované funkce Aktivního salda jsou všestranně uplatnitelné, stejně jako přehled o solventnosti jednotlivých obchodních partnerů.“
  „Aktivní saldo by podle mě mělo být součástí ekonomického systému každé větší společnosti s náročnější účetní agendou.“
  Ing. Tomáš Tehlár, ředitel účetní a daňové společnosti GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.
  ---

 

iDoklad

 • Odkaz na projekt:  http://www.idoklad.cz
 • Citace reference na službu  (použito pro soutěž Microsoft)
  ---
  Klademe maximální důraz na kvalitu, správnost  a rychlost zpracování dat klientů.  Nevýhodu pro nás ale představovalo zdlouhavé  přepisování jejich dokladů do informačního systému.
  Pak jsme vyzkoušeli online fakturaci a dosáhli významného zlepšení.  Klienti pohodlně fakturují v cloudu a import jejich dat je otázkou minut.
  Snadnost použití, rychlost a propojení s naším informačním systémem  nám usnadňují práci a dávají konkurenční výhodu. Službu mohu doporučit všem klientům účetních firem.
  ---
 • Reference na iDOKLAD:


Komora daňových poradců ČR