GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. | Naše služby | Zpracování daňových přiznání

GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Zaslat poptávku

Zpracování daňových přiznání

Zpracování veškerých daňových přiznání provádíme včetně všech předepsaných příloh. Všechna daňová přiznání za naše klienty odevzdáváme na finančních úřadech, přehledy o ročním zúčtování na České správě sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťovnách. Zajistíme i odevzdání příslušných výkazů na statistických úřadech a obchodním soudě. Potvrzené kopie nachystáme k založení do archívu. Samozřejmostí je v případě daňové povinnosti nachystání příkazu k úhradě pro poplatníka, popř. předání příslušné složenky k zaplacení daňové povinnosti.

ZPRACOVÁVÁME:

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu právnických osob

Daň z přidané hodnoty

Silniční daň

Daň darovací

Daň z převodu nemovitostí


GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. i dceřiná společnost gtbrno.cz, s.r.o. je zapsaná v Komoře daňových poradců.
Datum zaevidování: 25.02.2010.
 Komora daňových poradců ČR