GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. | Naše služby | Účetnictví příspěvkových organizací

GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Zaslat poptávku

Účetnictví příspěvkových organizací

Pro příspěvkové organizace vedeme účetnictví a komplexní mzdovou agendu v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a v souladu s vyhláškou 419/2010 Sb. a ostatními příslušnými zákony.

Zajišťujeme:Komora daňových poradců ČR